Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępny jest najnowszy projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Ustawa ta ma na celu wdrożenie postanowień „dyrektywy opakowaniowej” w szczególności uszczelnienie systemu zagospodarowania opakowań.
Dla przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach najważniejsze zmiany to m.in. :
– obowiązkowy wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa połączony z uiszczaniem opłaty rejestracyjnej i rocznej,
– umieszczanie na fakturach związanych z obrotem produktami w opakowaniach, nadany im numer rejestracyjny,
– zakaz dystrybucji produktów w opakowaniach, podmiotów, które nie są zarejestrowane w systemie,
– z obowiązku składania sprawozdań zwolnieni będą przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, których  masa nie przekroczy 100 kg rocznie,
– rezygnacja z kaucjonowania opakowań zawierający środki niebezpieczne.