Kolejne substancje do załącznika XIV REACH

Pod koniec września odbędzie się w ECHA głosowanie dotyczące wprowadzenia 8 kolejnych substancji do zał. XIV REACH (substancje wymagających udzielenia zezwolenia). Głosowanie dotyczyć będzie następujących substancj

Więcej

Czy REACH i CLP działają?

Na stronach ECHA ukazało się pierwsze od wejścia w życie rozporządzenia REACH i CLP sprawozdanie Agencji Chemikaliów dotyczące dotychczasowego jego funkcjonowania. Sprawozdanie powstało zgodnie z literą rozporządzen

Więcej