Kolejne substancje do załącznika XIV REACH

Pod koniec września odbędzie się w ECHA głosowanie dotyczące wprowadzenia 8 kolejnych substancji do zał. XIV REACH (substancje wymagających udzielenia zezwolenia). Głosowanie dotyczyć będzie następujących substancj

Więcej

Czy REACH i CLP działają?

Na stronach ECHA ukazało się pierwsze od wejścia w życie rozporządzenia REACH i CLP sprawozdanie Agencji Chemikaliów dotyczące dotychczasowego jego funkcjonowania. Sprawozdanie powstało zgodnie z literą rozporządzen

Więcej

Metody alternatywne dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała raport dotyczący stosowania przez przedsiębiorców metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH. Na podstawie pr

Więcej