ECHA i produkty biobójcze

W Parlamencie Europejskim trwają bużliwe prace nad uchwaleniem rozporządzenia dotyczącego produktów biobójczych. Pod koniec października tego roku jest zaplanowane drugie czytanie projektu, a całość prac, czyli

Więcej

Nowa ustawa o URPLWMiPB

1 Maja b.r. weszła w życie nowa Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82,  poz. 451). Prezes Urzędu Grzegorz Cessak sta

Więcej

Bromadiolon substancja czynna w produktach biobójczych

Przypominamy, iż zbliża się data włączenia bromadiolonu do substancji czynnych w produktach biobójczych w PT 14.
Niezłożenie stosownej dokumentacji w odpowiednim terminie skutkować będzie wycofaniem tyc

Więcej