Koniec okresu przejściowego dla nowego ADR

Zakończył się okres przejściowy, umożliwiający jeszcze stosowanie starych przepisów Umowy Europejskiej ADR 2009, co oznacza, że od dnia 1 lipca 2011 r. należy stosować wyłącznie nowe przepisy zgod

Więcej

Chemikalia - a co to takiego?

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej poświęconych badaniu opinii publicznej w UE (Eurobaromer) ukazały się bardzo ciekawe wyniki badań, jakie na zlecenie Dyrekcji Generalnej JRC (Joint Research of the European C

Więcej

ECHA i produkty biobójcze

W Parlamencie Europejskim trwają bużliwe prace nad uchwaleniem rozporządzenia dotyczącego produktów biobójczych. Pod koniec października tego roku jest zaplanowane drugie czytanie projektu, a całość prac, czyli

Więcej

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępny jest najnowszy projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Ustawa ta ma na celu wdrożenie postanowień „dyrektywy opakowaniowej&rdquo

Więcej

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Na początku września prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta określa zasady prowadzenia działalności zarówno w zakresie prze

Więcej

Metody alternatywne dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała raport dotyczący stosowania przez przedsiębiorców metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH. Na podstawie pr

Więcej