Nowa ustawa o URPLWMiPB


1 Maja b.r. weszła w życie nowa Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82,  poz. 451). Prezes Urzędu Grzegorz Cessak stał się centralnym organem administracji rządowej związanej z wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.
Od tej daty Prezes Urzędu Rejestracji podpisuje m in. decyzje/pozwolenia na obrót produktami biobójczymi. Rejestracja oraz wydanie pozwolenia będzie odbywać się na poziomie Urzędu Rejestracji. Pozwolenia nie będą przechodzić przez Ministerstwo Zdrowia, co powinno skrócić proces rejestracji i uzyskania pozwolenia na obrót produktami.
Jednocześnie straciła moc ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379 z późn. zm.)