Metody alternatywne dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH


Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała raport dotyczący stosowania przez przedsiębiorców metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH. Na podstawie przedstawionych dokumentacji rejestracyjnych ECHA przeprowadziła analizę sposobu udzielania przez przedsiębiorstwa informacji na temat właściwości stosowanych przez nie substancji. Raport stanowi podsumowanie pierwszego sprawozdania dotyczącego sposobu stosowania przez przedsiębiorstwa metod alternatywnych dla badań na zwierzętach, jakie Agencja powinna co trzy lata przedkładać Komisji Europejskiej. Przy opracowaniu sprawozdania jako główne źródło informacji wykorzystano około 25 000 dokumentacji rejestracyjnych przedstawionych do dnia 28 lutego 2011 r.