Koniec okresu przejściowego dla nowego ADR


Zakończył się okres przejściowy, umożliwiający jeszcze stosowanie starych przepisów Umowy Europejskiej ADR 2009, co oznacza, że od dnia 1 lipca 2011 r. należy stosować wyłącznie nowe przepisy zgodnie z ADR 2011.

Do Sejmu trafił projekt Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
Jego najważniejszym uzasadnieniem jest ujednolicenie przepisów transportowych dotyczących przewozu drogowego, kolejowego i żeglugą śródlądową. Oprócz tego, projekt wnosi szereg zmian, z których najważniejsze to zmiana organów kompetentnych w sprawie egzaminowania kierowców oraz doradców, podwyższenie opłat za kurs dla kierowców, wydłużenie terminu oraz zmiana organu właściwego, do którego składa się sprawozdanie roczne, a także zmiana taryfikatora wykroczeń związanych z transportem materiałów niebezpiecznych.