Jak przedstawia się BHP w szkole?


Szkoła to miejsce, gdzie dzieci, uczniowie i studenci mogą się uczyć i czuć się bezpiecznie, dlatego ważne, żeby dyrektor dołożył wszelkich starań do tego aby było bezpiecznie. Oprócz gaśnic w każdym pomieszczeniu, a także obecność apteczki powinny być maseczki przeciwpyłowe, aby w razie pożaru dzieciaki nie nawdychały się pyłów i gazów.

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić zasady BHP na terenie szkoły sam lub z całym gronie pedagogicznym, aby dzieci miały bezpieczne miejsce do nauki. Sprawdza się również system przeciwpożarowy jak i system kamer, które zapewniają w nocy bezpieczeństwo przed kradzieżą lub przed wejściem osób nieupoważnionym, żeby nie uszkodziły najważniejszych systemów bezpieczeństwa jakim jest system hydrauliczny przeciwpożarowy, ponieważ jest ważnych elementów ochrony życia podczas pożaru. Nauczyciel powinien wyjść ostatni, żeby ochronić dzieci, które się potkną lub zgubią.