ECHA i produkty biobójcze


W Parlamencie Europejskim trwają bużliwe prace nad uchwaleniem rozporządzenia dotyczącego produktów biobójczych. Pod koniec października tego roku jest zaplanowane drugie czytanie projektu, a całość prac, czyli uchwalenie Rozporządzenia planowane jest na rok dwa tysiące trzynaście. W planach jest także, aby ECHA była odpowiedzialna za procedury, które zatwierdzają nowe substancje czynne. Ponadto miałaby kontrolować procedurę udzielania europejskich zezwoleń na wprowadzanie produktu biobójczego do obrotu.