Chemikalia - a co to takiego?


Na stronach internetowych Komisji Europejskiej poświęconych badaniu opinii publicznej w UE (Eurobaromer) ukazały się bardzo ciekawe wyniki badań, jakie na zlecenie Dyrekcji Generalnej JRC (Joint Research of the European Commision) przeprowadzono wśród obywateli wszystkich krajów Wspólnoty na temat świadomości konsumentów w zakresie bezpiecznego stosowania chemikaliów.
Wyniki są dość kontrowersyjne, gdyż pokazują, iż konsumenci w UE nie postrzegają zwykłych produktów chemii gospodarczej za potencjalnie niebezpieczne i w większości nie stosują się do zaleceń zawartych na etykietach takich produktów. Produkty takie nie są też nawet przez większość użytkowników utożsamiane z produktami chemicznymi. Nawet, jeśli etykiety takich produktów są przez użytkowników czytane, to już z zastosowaniem się do zawartych na nich zaleceń jest znacznie gorzej. Oczywiście w poszczególnych krajach UE, poziom świadomości, wiedzy na temat produktów chemicznych i potencjalnych, stwarzanych przez nie zagrożeń jest różny.