Koniec okresu przejściowego dla nowego ADR

Zakończył się okres przejściowy, umożliwiający jeszcze stosowanie starych przepisów Umowy Europejskiej ADR 2009, co oznacza, że od dnia 1 lipca 2011 r. należy stosować wyłącznie nowe przepisy zgod

Więcej

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Na początku września prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta określa zasady prowadzenia działalności zarówno w zakresie prze

Więcej