Chemia, kosmetyki i przepisy

Zaawansowana działalność firm sprawia, że specjalizują się one w wielu czynnościach i często dodatkowo muszą dbać i pamiętać o wewnętrzne struktury firmy. W swoim asortymencie mogą posiadać między innymi wyroby niebezpieczne, chemikalia a nawet kosmetyki. W takim przypadku często są to substancje uznawane za niebezpieczne, które wymagają odpowiedniego podejścia i zast

Więcej

ECHA i produkty biobójcze

W Parlamencie Europejskim trwają bużliwe prace nad uchwaleniem rozporządzenia dotyczącego produktów biobójczych. Pod koniec października tego roku jest zaplanowane drugie czytanie projektu, a całość prac, czyli

Więcej

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępny jest najnowszy projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Ustawa ta ma na celu wdrożenie postanowień „dyrektywy opakowaniowej&rdquo

Więcej

Kolejne substancje do załącznika XIV REACH

Pod koniec września odbędzie się w ECHA głosowanie dotyczące wprowadzenia 8 kolejnych substancji do zał. XIV REACH (substancje wymagających udzielenia zezwolenia). Głosowanie dotyczyć będzie następujących substancj

Więcej

Stój BHP w zimie

Najważniejsze jest to aby osoby pracujące w zimie miały jak najlepsze warunki do pracy, a zwłaszcza do bezpiecznej pracy, gdzie będą używać odzieży bhp oraz butów zimowych roboczych. Każdy pracownik, który będzie pracować na wysokościach powinna mieć odpowiednie ku

Więcej

Jak przedstawia się BHP w szkole?

Szkoła to miejsce, gdzie dzieci, uczniowie i studenci mogą się uczyć i czuć się bezpiecznie, dlatego ważne, żeby dyrektor dołożył wszelkich starań do tego aby było bezpiecznie. Oprócz gaśnic w każdym pomieszczeniu, a także obecność apteczki powinny być maseczki przeciwpyłowe, aby w razie pożaru dzieciaki nie nawdychały się pyłów i gazów.

Dy

Więcej

Koniec okresu przejściowego dla nowego ADR

Zakończył się okres przejściowy, umożliwiający jeszcze stosowanie starych przepisów Umowy Europejskiej ADR 2009, co oznacza, że od dnia 1 lipca 2011 r. należy stosować wyłącznie nowe przepisy zgod

Więcej

Nowa ustawa o URPLWMiPB

1 Maja b.r. weszła w życie nowa Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82,  poz. 451). Prezes Urzędu Grzegorz Cessak sta

Więcej

Bromadiolon substancja czynna w produktach biobójczych

Przypominamy, iż zbliża się data włączenia bromadiolonu do substancji czynnych w produktach biobójczych w PT 14.
Niezłożenie stosownej dokumentacji w odpowiednim terminie skutkować będzie wycofaniem tyc

Więcej

Chemikalia - a co to takiego?

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej poświęconych badaniu opinii publicznej w UE (Eurobaromer) ukazały się bardzo ciekawe wyniki badań, jakie na zlecenie Dyrekcji Generalnej JRC (Joint Research of the European C

Więcej

Czy REACH i CLP działają?

Na stronach ECHA ukazało się pierwsze od wejścia w życie rozporządzenia REACH i CLP sprawozdanie Agencji Chemikaliów dotyczące dotychczasowego jego funkcjonowania. Sprawozdanie powstało zgodnie z literą rozporządzen

Więcej

Metody alternatywne dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała raport dotyczący stosowania przez przedsiębiorców metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH. Na podstawie pr

Więcej

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Na początku września prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta określa zasady prowadzenia działalności zarówno w zakresie prze

Więcej